Önümler

 • A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 uly üç fazaly çygly we gury senagat tozan sorujy, umuman agyr ulanmak üçin niýetlenendir. 24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly mugt turbinaly hereketlendiriji.Köp mukdarda tozan galyndylaryny we suwuklyklary ýygnamak üçin 100L aýrylýan tank bar. Onda Bersi innowasiýa we patent awtoulag impuls ulgamy bar, 100% hakyky togtadylmaýan iş. Gurulmaz inçe tozan we howply materiallary ýygnamak üçin H synpy süzgüji bilen. Bu önümçilik enjamy enjamlara integrasiýa, durnukly gurnamalarda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.

 • WD582 Çygly we gury senagat tozan sorujy

  WD582 Çygly we gury senagat tozan sorujy

  WD582 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr.90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank bilen, has ýeňil, ýöne has kyn.Themaşyn çaknyşyga çydamly, kislota çydamly, aşgar çydamly weposlama garşy. Suwy ýygnamak, ussahanalary arassalamak üçin amatly,zawodlar, dükan we beýleki arassalaýyş meýdanlary.

 • D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 çygly we gury bir fazaly senagat wakuumydyr

  suwuklyk bilen iş salyşyp biler weşol bir wagtyň özünde tozan.Uçaryň impulsy

  süzgüç arassalamak tozan tapmak üçin örän täsirli ,.suwuklyk derejesi

  wyklýuçatel dizaýny, suw doly bolanda motory gorar.D3

  siziň idealyňyzdyrçygly üwemek we ýuwmak üçin saýlama.

 • A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 seriýaly tozan sorujylar, umuman, agyr ýük ulanmak üçin niýetlenendir.24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly turbinaly hereketlendiriji.Işleýiş maşynlaryna integrasiýa, kesgitli gurnamalarda ulanmak we ş.m.A9 öz müşderisine üç süzgüç arassalamasy bilen üpjün edýär: el bilen süzgüç sarsdyryjy, awtomatiki hereketlendiriji we reaktiw impuls süzgüji arassalamak.

 • D50 ýa-da 2 ”pol gurallaryny çalyşmak çotgasy

  D50 ýa-da 2 ”pol gurallaryny çalyşmak çotgasy

  Bu çalyşýan çotga toplumy Bersi D50 pol gurallaryna we Husqvarna (Ermator) D50 pol gurallaryna laýyk gelýär.Uzynlygy 440mm, beýlekisi 390mm uzynlygy bolan has gysga.

   

 • D50 ýa-da 2 ”pol gurallary rezin gysgyç pyçagyny çalyşýar

  D50 ýa-da 2 ”pol gurallary rezin gysgyç pyçagyny çalyşýar

  Bu önüm toplumynda 2 sany rezin pyçak bar, biriniň uzynlygy 440mm, beýlekisiniň uzynlygy 390mm.Bersi, Husqvarna, Ermator 2 ”pol gurallary üçin niýetlenendir.