Çygly we gury senagat wakuumy

 • A9 Üç fazaly çyg we gury senagat wakuumy

  A9 Üç fazaly çyg we gury senagat wakuumy

  A9 seriýaly tozan sorujylar, umuman, agyr ýük ulanmak üçin niýetlenendir.24/7 üznüksiz işlemek üçin ýokary ygtybarly, pes sesli, uzak ömri bolan mugt turbinaly hereketlendiriji.Olar önümçilik maşynlaryna integrasiýa, önümçilik enjamlaryny arassalamak, maşyn gurallaryny arassalamak, täze energiýa ussahanasyny arassalamak, awtomatlaşdyryş ussahanasyny arassalamak we beýleki ugurlarda wagşy ulanylýan gurnama enjamlarynda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.A9, süzgüçiň ýapylmagynyň öňüni almak we netijeli süzgüçini saklamak üçin öz müşderisine klassiki jet impuls süzgüçini arassalamagy üpjün edýär.

   

   

 • D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 çygly we gury bir fazaly senagat wakuumydyr

  suwuklyk bilen iş salyşyp biler weşol bir wagtyň özünde tozan.Uçaryň impulsy

  süzgüç arassalamak tozan tapmak üçin örän täsirli ,.suwuklyk derejesi

  wyklýuçatel dizaýny, suw doly bolanda motory gorar.D3

  siziň idealyňyzdyrçygly üwemek we ýuwmak üçin saýlama.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Hersi kepillendirilen, motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  WD582 / WD583 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr. 90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank, has ýeňil, ýöne has kyn.Enjam çakyşmaga çydamly, kislota çydamly, aşgazana çydamly we poslama garşydyr. Çukury ýygnamak, ussahanalary, zawodlary, dükany we beýleki arassalaýyş meýdanlaryny arassalamak üçin amatly.Adaty täjirçilik wakuumy bilen tapawutlylykda, bu enjam gurluşyk meýdançasy üçin ýumşak agyr ýük göterijiler bilen gurulýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2