Önümler

 • AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 güýçli üç fazaly tozan çykaryjydyrUL kepillendirilen turbinaly hereketlendirijiýokary suw göteriji bilen üpjün ediň.BuBersi patenti Auto Pulsing tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ýönekeýwe ygtybarly, howa kompressorynyň durnuksyz aladasyny aýyryňwe gollanmany ýazdyryňarassalamak wagty, hakyky 24 sagat üznüksizişleýär.AC750 içindäki 3 sany uly süzgüçde gurulýarözüňi aýlaarassalamak, wakuumy hemişe güýçli saklamak.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.

 • D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 çygly we gury bir fazaly senagat wakuumydyr

  suwuklyk bilen iş salyşyp biler weşol bir wagtyň özünde tozan.Uçaryň impulsy

  süzgüç arassalamak tozan tapmak üçin örän täsirli ,.suwuklyk derejesi

  wyklýuçatel dizaýny, suw doly bolanda motory gorar.D3

  siziň idealyňyzdyrçygly üwemek we ýuwmak üçin saýlama.

 • A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 seriýaly tozan sorujylar, umuman, agyr ýük ulanmak üçin niýetlenendir.24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly turbinaly hereketlendiriji.Işleýiş maşynlaryna integrasiýa, kesgitli gurnamalarda ulanmak we ş.m.A9 müşderisine üç süzgüç arassalamasy bilen üpjün edýär: el bilen süzgüç sarsdyryjy, awtomatiki hereketlendiriji we reaktiw impuls süzgüji arassalamak.