3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

Gysga düşündiriş:

3010T / 3020T 3 aýlaw we aýratyn dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu gury tozan ýygnamak üçin niýetlenen, tozany howpsuz we arassa zyňmak üçin üznüksiz aşak düşýän bukja bilen enjamlaşdyrylan ýeke fazaly tozan sorujydyr.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bu model, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýan Bersi patent awtoulag impuls tehnologiýasy hökmünde görkezildi. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuum saklaýar, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar, bu operatorlara üweýiş işine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. Söwda dükanyndaky vakuumlar has agyr bölejikleri almak üçin umumy maksat ýa-da täjirçilik arassalaýjy dükan vakuumlaryndan has köp sorulmagy üpjün edýär. 7.5M D50 şlang, S taýajygy we pol gurallary. Akylly trolly dizaýna sag boluň, operator wakuumy dürli ugurda aňsatlyk bilen basyp biler.3020T / 3010T, islendik orta ýa-da ululykdaky ýylmaýjy enjamlara, gyrgyçlara, atyjy partlaýjylara birikdirmek üçin köp güýje eýe..Bu Hepa tozan tozan sorujy, gymmatly esbaplary tertiplemek üçin gural kaddy bilen hem ýerleşdirilip bilner..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary:

 

✔ Üç sany güýçli Ametek hereketlendirijisi, 750 mm-den aşakda ýylmaýjy iş giňligi bilen ajaýyp işläp biler.

Independ Özbaşdak dolandyrylýan wyklýuçateller wakuum başlanda wyklýuçateliň ýakylmagyndan gaça durýar.

✔ Bersi patenti Awto Pulsing tehnologiýasy, el bilen arassalamak ýok, iş wagtyny tygşytlaýar.

Inside Içinde 2 sany uly süzgüç guruň, yzygiderli arassalanýar, wakuumy hemişe güýçli saklaň.

 

modelleri we aýratynlyklary:

 

Model 3020T 3010T
Naprýa .eniýe 240V 50 / 60HZ 120V 50 / 60HZ
Kuwwat KW 3.6 2.4
HP 5.4 3.4
Häzirki Amp 14.4 18
Suw göteriji mBar 240 200
dýuým ” 100 82
Aifflow (iň ýokary) cfm 354 285
m³ / sag 600 485
Süzgüç 3.0㎡> 99.9%@0.3um
Süzgüç arassalamak Awtomatiki impuls arassalamak
Ölçegi dýuým / (mm) 21.5 ″ X28 ″ X55 ″ / 550X710X1400
Agram funt / (kg) 132 litr / 60kg

Bersi Auto pulsing vakuum nähili işleýär:

mmexport1608089083402

Bersi patenti we awtoulag arassa tehnologiýasy


3010T 配件


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň