TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

Gysga düşündiriş:

TS3000 3 hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjy, bazardaky iň güýçli ýeke fazaly gurluşyk wakuumydyr.3pcs täjirçilik Ametek hereketlendirijileri müşderini 358 sm howa akymy bilen üpjün edýär. 3 hereketlendiriji dürli güýç zerur bolanda aýratyn dolandyrylyp bilner.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky üç H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.kremniniň täze talaplaryna laýyk gelýär. Doly tozansyz zyňylmagyny kepillendirmek üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy.Adaty wakuum ölçeýji, süzgüçiň petiklenýändigini görkezmekdir.TS3000, D63 şlang * 10m, D50 * 7.5 metr şlang, taýajyk we pol gurallary ýaly doly gurallar toplumy bilen üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary:

 

OSHA laýyk H13 HEPA süzgüji EN1822-1 we IEST RP CC001.6 bilen synag edildi we tassyklandy.

Täsin reaktiw impuls süzgüçini arassalamak tehnologiýasy netijeli we arassa süzgüçleri üpjün edýär.

Kebşirlenen çarçuwa / platforma kyn iş ýerinde berk goldaw berýär.

Uzynlygy 22 metr bolan plastik halta, tozany çalt, ygtybarly işlemek we ýok etmek üçin takmynan 40 sany aýratyn möhürlenen halta bölüp bolýar.

Ykjam dik birligi dolandyrmak we daşamak aňsat.

Wakuumyň beýikligi 110 santimetre çenli peseldilip bilner, tranport edilende deňiz giňişligini mümkin boldugyça ulanyň.

 

TS3000 modelleri we aýratynlyklary:

 

Model TS3000 TS3100
Naprýa .eniýe 240V 50 / 60HZ 120V 50 / 60HZ
Kuwwat KW 3.6 2.4
HP 5.1 3.4
Häzirki Amp 14.4 18
Suw göteriji mBar 240 200
dýuým ” 100 82
Howa akymy(iň ýokary) cfm 354 285
600 485
Öňünden süzüň 4.5㎡> 99.5%@1.0um
Gepa süzgüji (H13) 3.6㎡> 99.99%@0.3um
Süzgüç arassalamak Jet impuls süzgüçini arassalamak
Ölçegi dýuým / (mm) 22 ″ /32.3 ″ x58 ″ / 630X840X1470
Agram funt / (kg) 143/65

TS3000 Önümiň beýany:

 

TS3000 结构 说明 小 图 像素 像素

 

TS3000 尺寸 说明 小

TS3000

TS3000 配件


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň