Önümler

 • B1000 Howa süpüriji HEPA süzgüji

  B1000 Howa süpüriji HEPA süzgüji

  B1000 howa arassalaýjy, ikinji süzgüç HEPA süzgüji.0,3 mikronda 99,99% netijeliligi üpjün edýän HEPA H13 süzgüji

 • B1000 Süzgüç
 • Çeýe howa ýoly

  Çeýe howa ýoly

  Bu çeýe howa geçirijisiniň 2 diametri, 160mm we 250mm, ikisiniň hem uzynlygy 10 metr bolup, aňsat saklamak üçin sumka salyp bolýar.Geçiriji Bersi howa süpüriji B1000 we B2000 (aýratyn satylýar) amatly, çeýe kanallary bilen negatiw howa maşynyna öwürýär.

 • TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjy, bazardaky iň güýçli ýeke fazaly gurluşyk wakuumydyr.3pcs täjirçilik Ametek hereketlendirijileri, müşderisini 358 sm howa akymy bilen üpjün edýär. Dürli güýç zerur bolanda 3 hereketlendirijini aýratyn dolandyryp bolýar.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky üç H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.kremniniň täze talaplaryna laýyk gelýär. Doly tozansyz zyňylmagyny kepillendirmek üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy.Adaty wakuum ölçeýji, süzgüçiň petiklenýändigini görkezmekdir.TS3000, D63 şlang * 10m, D50 * 7.5 metr şlang, taýajyk we pol gurallary ýaly doly gurallar toplumy bilen üpjün edilýär.

 • TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 iki hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjydyr. 2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.täze kremniniň talaplaryna laýyk gelýär.Bu professional tozan çykaryjy, gurmak, üwemek, gips we beton tozany üçin ajaýyp.TS2000, müşderini bir görnüşi hökmünde beýikligi sazlamak funksiýasy bilen üpjün edýär, awtoulagda tranport edilende, ulanyjy 1,2 m-den pes bolup biler.

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi bilen bir motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

123456Indiki>>> Sahypa 1/12