Önümler

 • D50 ýa-da 2 ”birleşdiriji
 • D50 ýa-da 2 ”goşa gatlakly şlang, anti-statik
 • D50 ýa-da 2 ”şlang çeňňegi

  D50 ýa-da 2 ”şlang çeňňegi

  Bu vakuum şlang?öwrenişdi?2 “şlangy 2” guralyna ýa-da başga-da 2 dýuýmlyk dürli enjamlara birikdiriň

 • D50 ýa-da 2 ”S çybyk

  D50 ýa-da 2 ”S çybyk

  Bu alýumin S taýajygy, islendik 2 ″ şlangy dakýar we iş arassalamak meselelerine ýetýär.Ansat saklamak we daşamak üçin iki bölege bölünýär.

  • Diametri 2 dýuým
  • BERSI tozan çykaryjylaryna laýyk gelýär
  • Iş ýerlerini arassalamak üçin hökmany zat
  • Saklamak we daşamak üçin aňsat
 • Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Öwürmek wagtynda köp mukdarda tozan dörände, "deslapky bölüjini ulanmak maslahat berilýär. Cyörite siklon ulgamy materialyň 90% -ini alýar? Wakuum etmezden ozal, süzgüçiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýarmy we tozan çykaryjyňyzy aňsatlyk bilen ýapmakdan goraýar.Bu siklon bölüjiniň 60L göwrümi bar we tozan ýygnamak we beton tozany howpsuz we aňsat zyňmak üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy bilen enjamlaşdyrylan .T0 ähli umumy senagat? Wakuumlar we tozan çykaryjylar bilen bilelikde ulanylyp bilner. Boýy bar awtoulagda amatly tranportiton üçin sazlama wersiýasy.T0 dürli vakuum şlangyny birikdirmek üçin 3 rozetka ölçegini üpjün edýärmi? 50mm, 63mm we 76mm.

 • 2010T / 2020T 2 Motors awto-süýşüriji tozan çykaryjy

  2010T / 2020T 2 Motors awto-süýşüriji tozan çykaryjy

  2020T / 2010T iki hereketlendiriji bolup, HEPA tozan çykaryjy.Bersi patentiAwto impuls tehnologiýasy howadan dynýarkompressor we el bilen arassalamak, ygtybarlywe täsirli,100% üznüksiz işlemegi üpjün etmek.Üçüsi bilen enjamlaşdyryldyulyJemi 2.0 m süzgüç meýdany bolan süzgüçler.2020T / 2010T köpbirikdirilmeli güýçislendik orta ýa-da uly göwrümli ýylmaýjylara, gyrgyçlara,atylan partlaýjylar