Siklon bölüji

 • Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Öwürmek wagtynda köp mukdarda tozan dörände, öňünden bölüji ulanmak maslahat berilýär. Cyörite siklon ulgamy materialyň 90% -ini ele alýar? Wakuum etmezden ozal, süzgüçiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýarmy we tozan çykaryjyňyzy aňsatlyk bilen ýapmakdan goraýar.Bu siklon bölüjiniň 60L göwrümi bar we tozan ýygnamak we beton tozany howpsuz we aňsat zyňmak üçin yzygiderli aşak düşýän bukulýan torba ulgamy bilen enjamlaşdyrylan .T0 ähli umumy senagat? Wakuumlar we tozan çykaryjylar bilen bilelikde ulanylyp bilner. Boýy bar awtoulagda amatly tranportiton üçin sazlama wersiýasy.T0 dürli vakuum şlangyny birikdirmek üçin 3 rozetka ölçegini üpjün edýärmi? 50mm, 63mm we 76mm.

 • X seriýaly siklon bölüji

  X seriýaly siklon bölüji

  ?

  Dürli tozan sorujylar bilen 90% -den gowrak süzgüç bilen işläp bilersiňizmi?Tozan soruja girmek, tozan sorujylary iş wagtyny uzaltmak, süzgüçleri tozan sorujylardan goramak we ömrüňizi uzaltmak üçin az tozan ediň.