Howa süpüriji

 • B2000 agyr ýükli senagat Hepa süzgüçli howa skraberi 1200Cfm

  B2000 agyr ýükli senagat Hepa süzgüçli howa skraberi 1200Cfm

  B2000, gurluşyk meýdançasyndaky howany arassalaýjy işleri ýerine ýetirmek üçin kuwwatly we ygtybarly senagat hepa süzgüçli howa süpürijisidir. Howa arassalaýjy we negatiw howa enjamy hökmünde ulanmak üçin synagdan geçirilýär we tassyklanýar.Iň ýokary howa akymy 2000m3 / sag bolup, 600cfm we 1200cfm iki tizlikde işledilip bilner. Esasy süzgüç HEPA süzgüçine gelmezden ozal uly materiallary boşadar. Has uly we has giň H13 süzgüji synagdan geçirilýär we netijeliligi> 99.99 % @ 0,3 mikron.Howa arassalaýjy, ýokary howa hilini çykarýar - beton tozan, inçe tozan ýa-da gips tozany bilen iş salyşanyňyzda bolsun. Mämişi duýduryş çyrasy ýakylar we süzgüç ýapylanda duýduryş berer.Süzgüç syzanda ýa-da döwülende gyzyl görkeziji çyrasy. Ykjam we ýeňil dizaýna, bellik etmeýän, gulplanyp bilinýän tigirlere maşynyň hereket etmegine we daşalmagyna aňsat bolmagyna mümkinçilik berýär.

 • B1000 2 basgançakly süzgüçli göçme senagat Hepa howa skraberi 600Cfm howa akymy

  B1000 2 basgançakly süzgüçli göçme senagat Hepa howa skraberi 600Cfm howa akymy

  B1000 üýtgeýän tizligi dolandyrýan we iň ýokary howa akymy 1000m3 / sag bolan göçme HEPA howa skraberi.Efficiencyokary netijelilik 2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, birinjisi 99.99%@0.3 mikronyň netijeliligi bilen synagdan geçirilýän we tassyklanan uly göwrümli HEPA 13 süzgüçli ikinji derejeli süzgüçdir.B1000-de goşa duýduryş çyralary bar, gyzyl çyra süzgüç döwülendigini duýdurýar, mämişi çyrasy süzgüçiň ýapykdygyny görkezýär.Bu enjam berkidilipdir we şkaf iň ýokary çydamlylygy üçin aýlanan plastmassadan ýasalandyr.Howa arassalaýjy we ikisem negatiw howa enjamy hökmünde ulanylyp bilner.Jaýy abatlamak we gurluşyk meýdançalary, lagym suwlaryny bejermek, ýangyn we suw zeperlerini dikeltmek üçin amatly

 • Mini pol ýuwujy

  Mini pol ýuwujy

  1. Ulanmak aňsat, 1200 m öndürmek we öndürijilik üçin ýönekeý2sagatda.

  2. El bilen işlemek iň güýçli nokady;park etmek üçin az ýer talap edýär we götermek aňsat.

  3. Dolandyryş paneli ergonomiki dizaýn bilen düşünmek aňsat.

  4. Baklaryň ykjam ýerleşdirilmegi suwy we ýuwujy serişdäni tygşytlaýar.

  Giňligi arassalamak mm 430mm
  Sykyş giňligi mm 450mm
  Çözgüt tanky L 4L
  Dikeldiş tanky L 6.5L
  Batareýa V / Ah 36V / 8Ah
  Netijelilik m2/h 1200m2/h
  Iş wagty min takmynan 80min
  Zarýad bermegiň wagty h 2 ~ 3s
  Çotga basyşy kg 8kg
  Sorujy motor W 200W (çotgasyz)
  Çotga motor W 150W (çotgasyz)
  Sesi level derejesi dBa <60dBa
  Gaplamagyň ululygy mm 450 * 360 * 1200mm
  Agram kg 17kg