B2000 agyr ýükli senagat Hepa süzgüçli howa skraberi 1200Cfm

Gysga düşündiriş:

B2000 güýçli we ygtybarly senagat hepa süzgüçidirhowa süpürijigurluşyk meýdançasynda howany arassalamak boýunça berk işleri ýerine ýetirmek. Howa arassalaýjy we negatiw howa enjamy hökmünde ulanmak üçin synagdan geçirilýär we tassyklanýar.Iň ýokary howa akymy 2000m3 / sag bolup, 600cfm we 1200cfm iki tizlikde işledilip bilner. Esasy süzgüç HEPA süzgüçine gelmezden ozal uly materiallary boşadar. Has uly we has giň H13 süzgüji synagdan geçirilýär we netijeliligi bilen tassyklanýar> 99.99 % @ 0,3 mikron.Howa arassalaýjy, has ýokary howa hilini çykarýar - beton tozan, inçe çäge tozany ýa-da gips tozany bilen iş salyşanyňyzda bolsun. Pyrtykal duýduryş çyrasy ýakylar we süzgüç ýapylanda duýduryş berer.Süzgüç syzanda ýa-da döwülende gyzyl görkeziji çyrasy. Ykjam we ýeňil dizaýna, bellik etmeýän, gulplanyp bilinýän tigirlere maşynyň aňsat hereket etmegine we ulagda göterilmegine mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary:

Goşmaça rozetka bilen standartlaşdyrylan

Markasyz, punktursyz gulplanyp bilýän tigirler

Ewakuasiýa şlangyny birikdirmek üçin diametri 254 mm bolan howa rozetkasy bilen enjamlaşdyrylan.

Modeller we aýratynlyklar:

Model Bölüm B2000 B2000
Naprýa .eniýe   1 Faza, 230V 1 Faza, 110V
Kuwwat w 610 610
hp 0.8 0.8
Häzirki amp 2.95A 4.8A
Howa akymy (max) cfm Tizlik , 600/20000 Tizlik , 600/20000
m3/h 2000 2000
Süzgüç meýdany üçin m2 Bir gezek ulanylýan poliester mediýasy
H13 süzgüç meýdany m2 10.5 10.5
ft2  140 140
Sesi 2 derejesi
dB (A) 68
Ölçegi dýuým 27.95''X19.68''X33.64 ''
mm 710X500X850
Agram l 115
kg 52

 

Jikme-jiklikler

 

 

B2000 结构 说明 图


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň