Habarlar

 • Şaýatlyklar

  Şaýatlyklar

  Birinji ýarym ýylda Bersi tozan çykaryjy / senagat wakuumy Europeewropada, Awstraliýada, ABŞ-da we Günorta-Gündogar Aziýada köp paýlaýjylara satyldy.Şu aýda käbir distribýutorlar ilkinji gezek sargyt iberildi.Müşderilerimiziň ajaýyp oturylyşyklaryny beýan edendiklerine gaty begenýäris ...
  Koprak oka
 • OSHA laýyk tozan çykaryjylar-TS seriýasy

  OSHA laýyk tozan çykaryjylar-TS seriýasy

  ABŞ-nyň Zähmet howpsuzlygy we saglygy goraýyş müdirligi, işçileri göwher bilen örtülen beton poluň tozy ýaly dem alýan (dem alýan) kristal kremniniň täsirinden goramak üçin döredilen täze düzgünleri kabul etdi.Bu düzgünleriň kanuny güýji we netijeliligi bar.2017-nji ýylyň 23-nji sentýabryndan güýje girer.
  Koprak oka
 • ABŞ-a iberilen tozan çykaryjy gap

  ABŞ-a iberilen tozan çykaryjy gap

  Geçen hepde Amerikada tozan çykarýan konteýner iberdik, BlueSky T3 seriýasy, T5 seriýasy we TS1000 / TS2000 / TS3000.Her bölüm paletde durnukly gaplandy, soň bolsa her tozan çykaryjylary we vakuumlary gowy ýagdaýda saklamak üçin gaplanan agaç guty ...
  Koprak oka
 • Beton Aziýa dünýäsi 2017

  Beton Aziýa dünýäsi 2017

  Beton dünýäsi “gysgaldylan WOC” halkara beton we beton gurluşyk pudagynda beton Europeewropa dünýäsini, beton Hindistan dünýäsini we beton Las Wegas dünýäsini görkezýän meşhur halkara çäresi boldy ...
  Koprak oka