Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

Gysga düşündiriş:

Öwürmek wagtynda köp mukdarda tozan dörände, öňünden bölüji ulanmak maslahat berilýär. Cyörite siklon ulgamy materialyň 90% -ini ele alýar? Wakuum etmezden ozal, süzgüçiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýarmy we tozan çykaryjyňyzy aňsatlyk bilen ýapmakdan goraýar.Bu siklon bölüjiniň 60L göwrümi bar we tozan ýygnamak we beton tozany howpsuz we aňsat zyňmak üçin yzygiderli aşak düşýän bukulýan torba ulgamy bilen enjamlaşdyrylan .T0 ähli umumy senagat? Wakuumlar we tozan çykaryjylar bilen bilelikde ulanylyp bilner. Boýy bar awtoulagda amatly tranportiton üçin sazlama wersiýasy.T0 dürli vakuum şlangyny birikdirmek üçin 3 rozetka ölçegini üpjün edýärmi? 50mm, 63mm we 76mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary:

??Süzgüdi arassalamak üçin köplenç päsgelçiliksiz has netijeli iş ýerine ýetirijiligi.

??Tozany howpsuz we arassa ýygnamak üçin üznüksiz halta ulgamy.

??Örän arzan tehniki hyzmat.

 

T0?aýratynlyklary:

 

Model T0
Tankyň göwrümi Üznüksiz açylýan sumka
Ölçeg?dýuým / (mm) 26 ″ x28 ″ x49.2 ″ / 600x710x1250
Agramy (kilo) / kg 80/35


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň