Çygly we gury senagat wakuumy

 • D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 çygly we gury bir fazaly senagat wakuumydyr

  suwuklyk bilen iş salyşyp biler weşol bir wagtyň özünde tozan.Uçaryň impulsy

  süzgüç arassalamak tozan tapmak üçin örän täsirli ,.suwuklyk derejesi

  wyklýuçatel dizaýny, suw doly bolanda motory gorar.D3

  siziň idealyňyzdyrçygly üwemek we ýuwmak üçin saýlama.

 • A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 üç fazaly senagat wakuumy

  A9 seriýaly tozan sorujylar, umuman, agyr ýük ulanmak üçin niýetlenendir.24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly turbinaly hereketlendiriji.Işleýiş maşynlaryna integrasiýa, kesgitli gurnamalarda ulanmak we ş.m.A9 müşderisine üç süzgüç arassalamasy bilen üpjün edýär: el bilen süzgüç sarsdyryjy, awtomatiki hereketlendiriji we reaktiw impuls süzgüji arassalamak.