Ownuk we dar ýer üçin kiçi pol ýuwujy

Gysga düşündiriş:

430BN goşa garşy aýlanýan çotgalary bolan simsiz kiçi pol arassalaýjy maşyn. 430BN kiçi pol skrablary ykjam we ýeňil görnüşde döredilip, olary berk ýerlerde ýokary herekete getirýär.Uly göwrümleri dar koridorlarda, geçelgelerde we burçlarda aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär, bu has uly maşynlara girmek kyn bolup biler. Bu kiçi süpüriji maşyn köp taraply we kafel, winil, gaty agaç ýaly dürli pol ýüzlerinde ulanylyp bilner. we laminat.Olar tekiz we dokma pollary netijeli arassalap, ofisler, bölek satuw dükanlary, restoranlar we ýaşaýyş ýerleri ýaly dürli gurşaw üçin amatly edip biler.Kiçijik kärhanalar ýa-da agyr arassalaýjy enjamlary talap etmeýän ýaşaýyş jaýlary üçin tygşytly çözgüt hödürleýärler. Mundan başga-da, kiçi göwrümleri has uly enjamlar bilen deňeşdirilende az ýer talap edip, aňsat saklamaga mümkinçilik berýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklar,

1. Ulanmak aňsat, saklamak üçin ýönekeý we sagatda 1200m2 öndürijilik.

2. El bilen işlemek iň güýçli nokady;park etmek üçin az ýer talap edýär we götermek aňsat.

3. Dolandyryş paneli ergonomiki dizaýn bilen düşünmek aňsat.

4. Baklaryň ykjam ýerleşdirilmegi suwy we ýuwujy serişdäni tygşytlaýar.

 

Tehniki aýratynlyklar

Arassalamak ini 430mm
Sykyş giňligi 450mm
Çözgüt tanky 4L
Dikeldiş tanky 6.5L
Batareýa 36V / 8Ah
Netijelilik 1200m2 / sag
Zarýad bermegiň wagty 2-3s
Çotga basyşy 8kg
Sorujy motor 200W (çotgasyz)
Çotga motor 150W (çotgasyz)
Sesi level derejesi <60dBa
Gaplamagyň ululygy 450 * 360 * 1200mm
Agram 17kgs
Kiçijik pol ýuwujy guradyjy-5
Mini pol ýuwujy guradyjy-4
Kiçijik pol ýuwujy guradyjy-3
Kiçijik pol ýuwujy guradyjy-2
Mini pol ýuwujy guradyjy-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň