E531BD tokly hereketlendiriji pol ýuwujy guradyjynyň arkasynda ýöräň

Gysga düşündiriş:

E531BD guradyjynyň aňyrsynda ýöremek, uzak möhletleýin öndürijiligi we çykdajylary tygşytlamak üçin niýetlenendir.Bu modeliň möhüm artykmaçlyklary, süpürgiç guradyjyny el bilen iteklemek we çekmek zerurlygyny aradan aýyrýan Power Drive funksiýasydyr.Maşyn öňe hereket edýär, uly pol meýdançalarynda, berk ýerlerde we päsgelçiliklerden geçmegi aňsatlaşdyrýar.Elektrik hereketlendirijisi herekete kömek edip, el bilen ýuwulýan guradyjylar, wagt we zähmet tygşytlylygy bilen deňeşdirilende has az pol meýdançalaryny örtüp biler.E531BD ergonomiki taýdan operatorlara amatly iş tejribesi bermek üçin döredildi.Myhmanhana, supermarket, hassahana, ofis, wokzal, howa menzili, uly awtoulag duralgasy, zawod, port we şuňa meňzeşler üçin amatly saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

• 53 sm arassalamak ini we çotganyň awtomatiki dolandyryşy energiýany tygşytlaýar we öndürijiligi ýokarlandyrýar.

• 45/50 litrlik suw çüýşeleri, ýeňil programmalarda 5 sagada çenli iş wagty.

• Sykyjy pyçak ulgamy aýrylýar we üýtgetmek aňsat, arassa we gurak poly üpjün edýär

• Alýumin çotgasynyň aşagy çydamly we pos çydamly

• Çotga eýesi üçin täze patent dizaýny çotganyň ýüklenmegini we düşürilmegini goldaýar

• Ergonomiki hereketlendiriji pad we dolandyryş panelindäki bir sensorly ulgam täze operatorlar üçin amatly

• Örän pes ses

Tehniki aýratynlyklar

Tehniki aýratynlyklar Un E531BD
Arassa öndürijilik teoretiki m7h 2650/2100
Gaplamak giňligi mm 780
Washuwmagyň ini mm 530
Maks.tizlik Km / sag 5.0
Çözüw tankynyň kuwwaty L 50
Dikeldiş tankynyň kuwwaty L 45
Naprýa .eniýe V 24
Motor çotgasy W 480
Wakuum hereketlendirijiniň bahasy W 400
Motor bahalandyrylan güýçleri sürüň W 150
Çotga / Pad diametri mm 530
Çotga tizligi Rpm 153
Çotga basyşy Kg 21/28
Wakuum güýji Kpa > 12.5
Ses derejesi 1,5 m dB (A) <68
Batareýa bölüminiň ululygy mm 340 * 340 * 230
Batareýanyň kuwwatyny maslahat beriň V / Ah 2 * 12V100Ah
Jemi agram (Batareýa bilen) Kg 189
Maşynyň ululygy (LxWxH) mm 1220x540x1058

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň