D50 ýa-da 2 ”pol gurallary rezin gysgyç pyçagyny çalyşýar

Gysga düşündiriş:

Bu önüm toplumynda 2 sany rezin pyçak bar, biriniň uzynlygy 440mm, beýlekisiniň uzynlygy 390mm.Bersi, Husqvarna, Ermator 2 ”pol gurallary üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  • Silikon materialdan ýasalan, has çydamly we has uzyn.
  • Uzyn pyçagyň uzynlygy 440mm
  • Gysga pyçagyň uzynlygy 390mm
  • “Bersi 2” pol gurallary üçin dizaýn, “Ermator” pol gurallary üçin hem laýyk.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň