T3 Boýy sazlamak bilen bir fazaly wakuum

Gysga düşündiriş:

T3, bir fazaly halta görnüşli senagat tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Adaty import edilen poliester bilen örtülen HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.97%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Düzülip bilinýän beýiklik, aňsatlyk bilen işlemek we daşamak.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we ýalpyldawuk pudaga aýratyn degişlidir. Maşyn işçini öňe itirmäge mümkinçilik berýän öň çotga bilen birikdirilip bilner.Statik elektrik togundan gorkmakdan gorkmaň.Iş giňligi 70 sm bolan bu D50 öň çotga, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar, zähmeti tygşytlaýar.T3 D50 * 7.5m şlang, S gum we pol gurallary bilen gelýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

Üç Ametek hereketlendirijisi, açmak / öçürmek üçin özbaşdak dolandyrmak üçin.

Üznüksiz açylýan halta ulgamy, aňsat we çalt ýüklemek / düşürmek.

Import edilen poliester süýümi PTFE örtülen HEPA süzgüji, pes basyş ýitgisi, ýokary süzgüç netijeliligi.

 

T3 seriýaly modeller we aýratynlyklar:

 

Model T302 T302-110V
Naprýa .eniýe 240V 50 / 60HZ 110V50 / 60HZ
Kuwwat KW 3.6 2.4
HP 5.1 3.4
Häzirki Amp 14.4 18
Suw göteriji mBar 240 200
dýuým ” 100 82
Howa akymy(iň ýokary) cfm 354 285
m³ / sag 600 485
Süzgüç görnüşi HEPA süzgüji “TORAY” poliester
Süzgüç meýdany 3.0㎡ / 32ft²
Süzgüç kuwwaty (H11) 0.3um> 99.95%
Süzgüç arassalamak Jet impuls süzgüçini arassalamak
Ölçegi dýuým / (mm) 26 “x26.5 ″ x46.5” / 660X675X1185
Agramy (kg) funt / kg 114/50

T3 结构 说明 小 图 像素

T3 配件

S / N. P / N. Düşündiriş Mukdar Bölüm
1 T3 tozan çykaryjy 1 PC
2 S8016 D50 S taýajyklary 1 PC
3 C2031 D70 / 50 reduktor 1 PC
4 S8008 D50EVA statiki şlang 7.5 Metr
5 S8006 D50 şlang 1 PC
6 S8004 D50 pol çotgasy 1 PC

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň