Beton Aziýa dünýäsi 2019

Bersi Şanhaýda WOC Aziýa üçünji gezek gatnaşýar.Zala girmek üçin 18 ýurtdan adamlar hatara düzüldi.

9959b3478daedf5e815c61f1adbd6cf

 

Bu ýyl beton bilen baglanyşykly önümler üçin 7 zal bar, ýöne senagat tozan sorujy, beton ýylmaýjy we göwher gurallaryny üpjün edijileriň köpüsi W1 zalynda, bu zal her gün gaty işli.

WOC Aziýa sergisi daşary ýurtlarda has meşhur bolansoň, bu sergi arkaly täze üpjün edijiler tapmak üçin Hytaýa has köp daşary ýurtly müşderi gelýär.

Hytaý önümleri arzan bahadan meşhurdyr, ýöne has köp zawodyň gözleg we tehnologiýa tehnologiýasyna has köp güýç sarp etmelidigini, esasy bäsdeşlik ukybyny döretmelidigini pikir edýäris.Bersi täze önümi ösdürmäge we mahabatlandyrmaga ymtylýar we hemişe öňdebaryjy tehnologiýany saklamak biziň tükeniksiz işimizdir.

3d36e195cc5a9a05a07ceee437fd505


Iş wagty: -anwar-09-2020