“Beton Aziýa dünýäsi 2018” gelýär

GYSGAÇA ASIA 2018 DÜNLD .I 19-21-nji dekabr aralygynda Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezinde geçiriler.

WOC Aziýanyň Hytaýda geçirilen ikinji ýyly, Bersi hem bu sergä ikinji gezek gatnaşýar.Işiňiziň her tarapy üçin sergide anyk çözgütleri tapyp bilersiňiz.

Diňe gury tozan sorujy ýa-da çygly / gury tozan sorujy isleseňiz, Bersi senagat tozan sorujy üçin bir duralga.

Otagymyza baryp görmäge hoş geldiňizW1K73boşluklarymyzy synap görmek.

Bersi sergisi

 

 


Iş wagty: Noýabr-05-2018