Beton 2020 dünýäsi Las Wegas

Beton dünýäsi, täjirçilik beton we gurluşyk gurluşyk pudaklaryna bagyşlanan ýeke-täk halkara çäresi.WOC Las Wegasda innowasiýa önümlerini we tehnologiýalaryny, ýapyk we açyk eksponatlary, tolgundyryjy demonstrasiýalary we ýaryşlary we dünýä derejesindäki bilim maksatnamasyny görkezýän iň doly önüm öndürijiler bar.Surfaceerüsti taýýarlygy, kesmegi, üwemegi öwrenmek üçin iň ussat platforma.Her bir anyk ýigit gatnaşmaga mynasypdyr.

Bersi, sergide, dünýä premýerasynda patent awtoulag impulsly vakuumlaryny hödürledi.Müşderileriň köpüsi muňa gaty tolgundylar, bu tehnologiýa el bilen arassalamakdan doly, hakyky 100% işlemezden, zähmeti we wagty tygşytlaýar. Mundan başga-da, hiç hili PCB we howa kompressory bolmadyk HEPA beton tozan çykaryjy, gaty ygtybarly we pes çykdajy.Senagat üçin ajaýyp habar.Potratçylar birbada synap görmek üçin garaşyp bilmeýärler.

Beton üwemek we polat etmek üçin her ýyl täze patent maşynlary bilen tozan çözgütleri bermäge özümizi bagyşlaýarys.Dünýä derejesiniň hilini we ýokary öndürijilikli önümçilik wakuumyny aç-açan ösdürmegi we öndürmegi dowam etdireris.

20afd82c7a314abad77d904e0a064eb

490c8ccf53adacea4481f0fde3835b6487b0075ed746ddf6b8043c072377c4


Iş wagty: 20-2020-nji fewral