Näme üçin deslapky bölüji gerek?

Öň bölüji peýdalymy diýip sorag berýärsiňizmi?Biz siziň üçin demonstrasiýa etdik.Bu synagdan, bölüjiniň 95% -den gowrak tozan tapyp biljekdigini görüp bilersiňiz, süzgüçde diňe az tozan bar.Bu wakuumy ýokary we uzyn sorujy güýç bolup, maunal süzgüç arassalamagyň ýygylygy az, wagt we zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Öňünden bölüji gaty arzan çykdajy, ýöne ýokary mukdarda tozan bilen iş salyşmakda ýokary täsirli.

Şol sebäpli köp tejribeli müşderi beton tozan sorujy bilen bölüji dakmak isleýär.


Iş wagty: Iýul-09-2020