Şol awtoulag urýan vakuumlardan birine eýe bolan ilkinji şowly it kim bolar?

2019-njy ýylyň bütin dowamynda patent awto impuls tehnologiýasy beton tozan çykaryjylaryny ösdürmek üçin geçirdik we olary “Beton 2020” dünýäsinde tanatdyk. Birnäçe aýlap synagdan soň, käbir distribýutorlar bize gaty oňyn jogap berdiler we müşderileriniň uzak wagtlap arzuw edýändiklerini aýtdylar bu täsin senagat tozan sorujyny görenlerinde gaty tolgundylar.Şu aýyň başynda 3 diler ilkinji köpçülikleýin sargytlary, hersi 2 hereketlendiriji we 3 hereketlendiriji maşyn üçin 10PCS goýdy.
4a5eaed496444a482563f45157a4abd

Şol boşluklar ýakyn wagtda Demirgazyk Amerikada we Europeewropada elýeterli bolar we şolaryň birine eýe bolmak isleýärsiňizmi?Sebitiňizdäki elýeterliligi barlamak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 26-2020-nji mart