Biz 3 ýaşynda

Bersi zawody 2017-nji ýylyň 8-nji awgustynda döredildi.Bu şenbe güni 3-nji doglan günümiz boldy.

3 ýyl ösmegi bilen 30 töweregi dürli modeli işledip, doly önümçilik liniýamyzy gurduk, zawod arassalaýyş we beton gurluşyk pudagy üçin senagat tozan sorujyny ýapdyk.Phaseeke fazaly wakuum, üç fazaly wakuum, deslapky bölüji bar.

3 ýaşymyzda halkara patenti bilen awtoulag impuls tehnologiýamyzyň bardygyna gaty buýsanýarys, bu täsin tehnologiýa, köp diler tarapyndan synagdan geçen we halaýan 100% täze çakylykdyr.

Önümçilik hökmünde diňe vakuumy ýygnamarys, çözgütleri hödürleýäris.Tejribeli inersenerlerimiz wakuumlary müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzerler.Tozan sorujylary hem ODM edýäris.

Bersiniň senagat tozan sorujy dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edildi, gadyrly müşderilerimiz bilen gaty gowy gatnaşyklarymyz bar we sahypadaky seslenmeleri diňlemek üçin elmydama açyk.

3 ýaşynda kärhana üçin gaty ýaş, ýöne ýaş tükeniksiz mümkinçilikleri aňladýar.Biz başarnykly, döwmäge batyr, täzelige ýapyşýarys.

36f5a4f793e963d3a6f8b843c733ec3

 

c44a1b6f3174bb1725e67a1e073f05b


Iş wagty: Awgust-11-2020