Şaýatlyklar

Birinji ýarym ýylda Bersi tozan çykaryjy / senagat wakuumy Europeewropada, Awstraliýada, ABŞ-da we Günorta-Gündogar Aziýada köp paýlaýjylara satyldy.

Şu aýda käbir distribýutorlar ilkinji gezek sargyt iberildi.Müşderilerimiziň boşluklarymyzdan we satuw hyzmatyndan soň uly kanagatlanma bildirendiklerine örän şat.Distribýutorlaryň köpüsi tozan çykaryjynyň ýerli bazarda üstünlikli satyljakdygyna ynanýarlar we konteýner bilen konteýner zakaz etmegi meýilleşdirýärler…

Sag boluň - gadyrly müşderim, Bersi topary önümçilik kuwwatymyzy artdyrmaga we beton üweýji we polat pudagy üçin has gowy vakuumlary ösdürmäge dowam eder.

Gowy tozan ýygnaýjy gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

ŞaýatlyklarBersi müşderi-seslenme-3.pngBersi müşderi-seslenme-2.pngBersi müşderi-seslenme-1

 

 


Iş wagty: 23-2018-nji oktýabr