Kiçijik hile, uly üýtgeşiklik

Statik elektrik meselesi beton pudagynda gaty çynlakaý.Onerdäki tozany arassalanda, köp işçiler adaty S taýajygyny we çotgasyny ulansalar, köplenç statiki elektrik togundan haýran galýarlar.Indi Bersi vakuumlarynda enjamyň öň çotgasy bilen birikdirilmegi üçin işçiniň öňe gitmegine mümkinçilik berýän kiçijik gurluş dizaýny etdik.Iş giňligi 70 sm bolan bu D50 öň çotga, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar, zähmeti tygşytlaýar.

Biz siziň derdiňiz hakda alada edýäris!

6c483f747afcc3b1596cff136244990


Iş wagty: Noýabr-23-2021