OSHA laýyk tozan çykaryjylar-TS seriýasy

ABŞ-nyň Zähmet howpsuzlygy we saglygy goraýyş müdirligi, işçileri göwher bilen örtülen beton poluň tozy ýaly dem alýan (dem alýan) kristal kremniniň täsirinden goramak üçin döredilen täze düzgünleri kabul etdi.Bu düzgünleriň kanuny güýji we netijeliligi bar.2017-nji ýylyň 23-nji sentýabryndan güýje girer.

Bu düzgün, senagat tozan sorujylary bilen enjamlaşdyrylan pol ýylmaýjyny ulananyňyzda poluň howa akymyny we süzgüç standartlaryny ulanmagyňyzy talap edýär.TS seriýaly tozan sorujylar, bu düzgüne we ülňülere laýyk gelýär, owadan dizaýn we berk gurluş bilen, işgärleriň işine gowy kepillik berýär.

TS TS1000 TS2000 TS3000

 


Iş wagty: Iýun-04-2018