Bersi tozan sorujy şlang çeňňek kolleksiýalary

tozan sorujy şlang çeňňegi tozan sorujy şlangy dürli goşundylara ýa-da esbaplara birikdirýän komponentdir.Dürli arassalamak işleri üçin dürli gurallary ýa-da burunlary şlanga dakmaga mümkinçilik berýän ygtybarly birikme nokady hökmünde çykyş edýär.

Tozan sorujylar köplenç belli bir arassalaýyş işleri üçin niýetlenen goşundylar we gurallar bilen bilelikde gelýär.Bu goşundylaryň öndürijiligini optimizirlemek üçin dürli diametrleri bolup biler.Mysal üçin, çukur guralynyň berk ýerlere ýetmek üçin has dar diametri bolup biler, çotganyň goşundysy bolsa has uly ýerleri arassalamak üçin has uly diametri bolup biler.Dürli diametrli şlang şkaflary bu goşundylary tozan sorujy şlang bilen ygtybarly birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Professional Hytaý tozan sorujy önümçiligi hökmünde, dürli arassalaýyş ýagdaýlaryna köpugurlylygy we uýgunlaşmagy üpjün etmek üçin şlang çeňňekleriniň köp görnüşini hödürleýäris.

P / N.

Düşündiriş

Surat

Arza

Bellik

S8006

D50 şlang

 

Connet D50 şlangy we D50 turbasy

S8027

D50 / 38 şlang çeňňegi  

Dnet şlangy we D50 turbasy

S8022

D38 ýumşak şlang

 

Connet D38 şlangy we D38 turbasy

Bir ölçeg, ýöne iki dürli dizaýn

C3015

D38 gaty şlang  

Connet D38 şlangy we Bersi TS1000 tozan çykaryjy

S8055

D50 / 38 şlang çeňňegi  

D50 şlangy we D38 turbany birikdiriň

S8080

D50 şlang birleşdirijisi  

Bilelikdäki 2 sany D50 şlang

S8081

D38 şlang birleşdirijisi  

Bilelikdäki 2 sany D38 şlang

lQLPJwjTCGOSep7NCNzND8Cw2LmHbhBjpfoEnXUftcD0AQ_4032_2268

Çalyşýan şlang çeňňeklerini ýa-da goşundylary satyn alanyňyzda, tozan sorujy modeliňize laýyklygy üpjün etmelisiňiz.Biz köplenç Bersi tozan sorujylar bilen ulanmak üçin niýetlenen aýratyn şlang çeňňek ululyklaryny we dizaýnlaryny hödürleýäris, şonuň üçin ulanyjy gollanmasy bilen maslahatlaşmak ýa-da görkezme üçin ýerli distribýutorlara ýüz tutmak maslahat berilýär.


Iş wagty: Iýul-06-2023