Beton Aziýa dünýäsi 2018

WOC Aziýa 19-21-nji dekabr aralygynda Şanhaýda üstünlikli geçirildi.

16 dürli ýurtdan we sebitden 800-den gowrak kärhana we marka gatnaşýar. Sergi göwrümi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20% ýokarlandy.

Bersi Hytaýda senagat wakuum / tozan çykaryjy önümçiliginde öňdebaryjydyr.Maşynlar dünýädäki 20-den gowrak ýurda eksport edildi.Hytaýda eksport edýän esasy tozan çykaryjylardan biridir.Bersiniň WOC Aziýa ikinji gezek gatnaşmagy.Bersi 2019-njy ýylda WAS Las Wegasda sergi açar

Bersi 200-den gowrak içerki wistany aldy.Mundan başga-da, Awstraliýa, Kanada, Italiýa, Norwegiýa, Germaniýa, Indoneziýa, Koreýa, Malaýziýa, Filippinler, Russiýa, Singapur, Taýland, ABŞ ýaly beýleki Aziýa ýurtlaryndan myhmanlar gelýär.Hünärmenler üçin tejribe alyşmak we sebitden pikir alyşmak üçin platforma.

Hytaýyň pol üweýiş pudagynyň käbir ugurlaryny görüp bileris:

1. Hytaýyň polat pudagy ösüşiň başlangyç tapgyrynda, entek gaty köp ýol bar.

2. Geljekde pudagyň lideri boljak has köp täze önüm bolar.

3.China dünýädäki täze önümler üçin iň uly bazar we merkezleşdirilen gözleg we gözleg bazasy bolar.

Las Wegasda beton 2019-da görüşeris!

https://youtu.be/ZFQe36PYHF4

d05603833d09ec056cf8dc42cfc21feIMG_20181119_103347IMG_20181120_1109071542608904693cd8751f043d8344b9908b0726bdf502


Iş wagty: Noýabr-29-2018