Bauma2019

Bauma Mýunhen her 3 ýylda bir gezek geçirilýär.Bauma2019 görkeziş wagty 8-nji aprel, 12-nji aprel.4 aý ozal myhmanhanany barladyk we ahyrynda myhmanhana bron etmek üçin azyndan 4 gezek synanyşdyk.Müşderilerimiziň käbiri otagy 3 ýyl ozal saklandyklaryny aýtdylar.Görkezişiň nähili yssydygyny göz öňüne getirip bilersiňiz.

Hemmesiesasy oýunçylar, hemmesitäzelikler, hemmesiugurlary: bauma dünýädäki öňdebaryjy söwda ýarmarkasyndan has köp zat - bu pudagyň ýürek urgusy.219 ýurtdan 600 000 töweregi gatnaşyjy bilen bu sergi däl, eýsem tutuş bazar.

Bersi dünýädäki iň uly gurluşyk tehnikasy söwda ýarmarkasyny görüp begenýär.

bauma-açar-faktlar_IMG_620


Iş wagty: Mart-22-2019