Çeýe howa ýoly

Gysga düşündiriş:

Bu çeýe howa geçirijisiniň 2 diametri, 160mm we 250mm, ikisiniň hem uzynlygy 10 metr bolup, aňsat saklamak üçin sumka salyp bolýar.Geçiriji Bersi howa süpüriji B1000 we B2000 (aýratyn satylýar) amatly, çeýe kanallary bilen negatiw howa maşynyna öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  • 160mm * 10m ýa-da 250mm * 10m PVC çeýe kanal.
  • Bersi B1000 we B2000 Hepa howa süpürgiçindäki girelge girelgesinde ulanmak üçin öndürilýär.
  • Kanal ykjam ululykda yza çekilende saklamak aňsat.
  • Springaz polat simli geliçli ýarym gaty kanallar çökmeginiň öňüni alyp biler.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň