AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

Gysga düşündiriş:

AC32 / AC31 üç hereketlendirijidir Auto Pulsing HEPA tozan çykaryjy. Bazardaky iň güýçli bir fazaly senagat tozan sorujydyr. 3 güýçli Ametek hereketlendirijisi 353 CFM we 100 ″ suw göteriji üpjün edýär. Operator 3 hereketlendirijini özbaşdak dolandyryp biler dürli güýç zerurlyklaryna görä.AýratynlyklySüzgüçleri impulsdan ýa-da el bilen arassalamakdan ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “AutoClean” tehnologiýasy, operatora 100% üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär. basym, ýöne bu patent awtoulag impuls ulgamy bilen tozan sorujy süzgüçleri täsirli we awtomatiki arassalap biler, hemişe ýokary howa akymyny saklap biler. Beton tozan gaty gowy we saglyga zyýanly, bu tozan sorujy ýokary derejeli duralga HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. 2-nji uly enjam bilen enjamlaşdyrylan birinji etapJemi 3.0㎡ süzgüç meýdany bolan silindr süzgüçler. Ikinji etapda 3 sany H13 HEPA barsüzgüç EN1822-1 we IEST RP CC001.6 bilen synag edildi we tassyklandy.Plastiki paketdäki “aşak düşýän” tozan ýygnamak, tozanyň howpsuz we arassalanmagyny üpjün edýär.Bu tozan sorujy, pol üweýjiler, beton arassalaýjylar, beton kesiş armaturalary we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.Beton üweýji geçelgeleriniň arasynda ýa-da umumy gurluşyk wakuumy hökmünde arassalamak üçin bu enjamy ulanyň.Gurluşyk materiallarynyň we galyndylaryň giň toparyny netijeli alar. Gaty belliksiz deşilen erkin tigirlere, gulplanyp bilýän öňdäki roliklere, AC31 / AC32 kyn iş ýerinde hereket etmek aňsat. Bu tozan sorujy maşyn hem deňi-taýy ýok göterijiligi.Geň galdyryjy dolly dizaýny, şemaly ýüklemäge we düşürmäge mejbur edýär.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary:
1. Üç sany güýçli Ametek hereketlendirijisi, 750 mm-den aşakda ýylmaýjy iş giňligi bilen işlemek üçin iň amatlydyr.

2. Özbaşdak dolandyrylýan wyklýuçateller operatoryň isleýşi ýaly 1, 2 ýa-da 3 wyklýuçatel saýlamaga mümkinçilik berýär.

3. Siklon bölünişini we awtomatiki arassalaýjy arassalaýyş ulgamyny öz içine alýar, öz-özüni arassalaýarka howa akymyny ýitirmän, güýçli emiş saklaň we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Howa kompressory bolmasa, gaty ygtybarly we pes hyzmat bahasy.

4.OSHA howpsuz we arassa howany üpjün etmek üçin 2 basgançakly süzgüç ulgamy.Ilkinji etapda iki silindr süzgüç arassa togalanýar.Ikinji etapda 99.99% @ 0.3μm netijeliligi bilen 3PCS H13 HEPA süzgüçleri.

5. Torbany üznüksiz zyňmak ulgamy aňsat we tozansyz sumkanyň üýtgemegini üpjün edýär.

Modeller we aýratynlyklar:

Model   AC32 AC31
Naprýa .eniýe 1 faza 1 faza
240V 50 / 60Hz 120V 50 / 60Hz
Kuwwat Kw 3.6 2.4
HP 5.4 3.4
Häzirki Amp 14.4 18
Suw göteriji
(iň ýokary)
mBar 240 200
dýuým " 100 82
Alrflow
(iň ýokary)
CFM 354 285
M3 / sag 600 485
Ölçegi dýuým 22 * 32.3 * 56
mm 560 * 820 * 1400
Agram funt / kg 154/70

Bersi Auto pulsing vakuum nähili işleýär:

mmexport1608089083402

Jikme-jiklikler

 

AC32 jikme-jiklikleriGaplamak sanawy

AC32

Gaplamak sanawy 2

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň